Wednesday, March 7, 2012

PUSPAL : TIADA PENAJAAN ARAK (2)

Oleh Ibrahim Yahaya

Bagi memastikan urusan tugas berjalan lancar, cawangan PUSPAL Bahagian Dasar Kebudayaan KPKK JK-PUSPAL boleh memanggil mana-mana agensi Kerajaan untuk turut hadir dalam Mesyuarat JK-PUSPAL mengikut keperluan dan kesesuaian. Keahlian boleh diubah mengikut kesesuaian dan jika ada keperluan.

Bilangan minimum ahli mesyuarat tetap yang diperlukan untuk JK-PUSPAL boleh bersidang adalah lapan.

Keputusan sesuatu permohonan yang dibuat oleh JK-PUSPAL adalah keputusan majoriti ahli mesyuarat.Keputusan permohonan oleh JK-PUSPAL akan boleh dimaklumkan sama ada secara bertulis atau menerusi telefon atau faksimili atau emel atau laman web kementerian kepada pemohon.

Mana-mana pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan JK-PUSPAL boleh membuat permohonan rayuan. Permohonan rayuan akan dikemukakan kepada Jawatankuasa Rayuan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha, KPKK. Sebarang rayuan boleh dikemukakan dalam tempoh 14 hari selepas keputusan Mesyuarat JK-PUSPAL. Hanya sekali sahaja rayuan yang dibenarkan.

Bagi maksud pengurusan dan pelaksanaan tanggungjawab, PUSPAL dikendalikan seperti berikut:-

Bahagian Dasar Kebudayaan atau mana-mana Bahagian/Unit yang ditetapkan oleh KPKK akan menjadi urus setia kepada PUSPAL. Kementerian akan menyediakan pegawai dan kakitangan, peruntukan perbelanjaan dan kemudahan-kemudahan lain yang perlu bagi membolehkannya menjalankan fungsi-fungsi di bawah garis panduan ini.

a) Hanya penganjur sahaja yang layak memohon. Bagaimanapun, penganjur boleh diwakili oleh ejen. Ejen yang memohon bagi pihak penganjur mestilah menyertakan surat perwakilan daripada penganjur.

b) Pihak / syarikat / entiti yang berkaitan dengan

i Syarikat minuman keras

ii Syarikat tembakau / rokok

iii Syarikat perjudian

iv Syarikat produk seks; adalah tidak layak membuat permohonan.

Mengenai TATACARA PERMOHONAN, segala permohonan kelulusan hendaklah dibuat melalui

a. Serahan borang permohonan serta dokumen berkaitan secara serahan tangan kepada urus setia PUSPAL.

b. Serahan borang permohonan serta dokumen berkaitan secara pos kepada urus setia PUSPAL.

c. Secara atas talian

d. Permohonan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh persembahan.

e. Persembahan ALN bagi Sabah dan Sarawak hendaklah dikemukakan terus kepada negeri yang berkenaan. Walau bagaimanapun, bagi permohonan penggambaran filem di Sabah dan Sarawak;

f. Perlu dimohon kepada PUSPAL dan pada masa yang sama;

g. Kepada negeri yang berkenaan

Setiap permohonan perlu mengandungi empat salinan dan hendaklah mengandungi;

a) Borang PUSPAL

b) Borang Imigresen IM.12

c) Borang Perfoma B ( LHDN )

d) Borang No.1 Jabatan Kastam Diraja Malaysia (sekiranya membawa masuk peralatan penggambaran ke Malaysia)

Permohonan untuk melanjutkan tempoh persembahan dan/atau penggambaran filem perlu dikemukakan selewat-lewatnya empat belas (14) hari sebelum tamat tempoh kelulusan persembahan dan/atau penggambaran yang terdahulu.

Penganjur persembahan dan/atau penggambaran filem boleh mengemukakan permohonan kemasukan artis utama terlebih dahulu dan tambahan artis/kru boleh dikemukakan secara berperingkat-peringkat.

PUSPAL boleh menolak mana-mana permohonan yang tidak lengkap ketika ia dikemukakan. Bagaimanapun, permohonan semula boleh dikemukakan.

Tiada sesiapa boleh membawa masuk ALN atau membantu dalam kemasukan itu melainkan jika permohonan telah dikemukakan terlebih dahulu dan diluluskan oleh JK-PUSPAL.

Permohonan akan ditolak jika ia tidak lengkap atau permohonan daripada premis perdagangan / hotel atau premis penginapan pelancong yang tidak memiliki lesen - lesen yang berkaitan dengan aktiviti persembahan hiburan.

Selain itu, syarikat yang terlibat secara langsung dengan sesuatu jenama rokok, produk tembakau, minuman keras dan perjudian, syarikat yang disenaraihitamkan oleh JK-PUSPAL dan syarikat yang belum menjelaskan apa-apa bayaran tertunggak yang telah ditetapkan oleh agensi-agensi berkaitan akan ditolak permohonan mereka.

Puspal juga menetapkan sebarang penajaan bagi persembahan kesenian dan kebudayaan artis luar negara hendaklah tidak melibatkan;

a) Jenama minuman keras;

b) Jenama rokok / tembakau

( Peruntukan di bawah Seksyen 5(1) di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau ( 2004);

c) Produk seks;

d) Jenama perjudian; dan

e) Apa-apa perkara yang dilarang di bawah undang-undang Malaysia atau menyentuh sensitiviti moral, agama dan bangsa.

No comments: