Tuesday, August 28, 2012

BENTUK JIWA MERDEKA


MEMBENTUK jiwa merdeka dengan semangat Malaysia adalah tugas semua pihak. Jika di sekolah ia menjadi tugas guru, manakala apabila seseorang itu keluar dari bangku sekolah, dia seharusnya membentuk dirinya berjiwa merdeka dengan semangat Malaysia.

Adalah menjadi tugas pemimpin masyarakat, badan-badan bukan kerajaan dan juga pemimpin politik untuk mewujudkan rakyat berjiwa merdeka dengan semangat Malaysia. Isu politik tidak seharusnya memecahbelahkan masyarakat dengan pandangan dan pendapat yang boleh membawa pelbagai kontroversi.

Tugas pemimpin adalah menyampaikan amanat ke arah kebenaran. Islam mahukan sebagai pemimpin mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji dan ucapannya kotor. Sebagai pengikut, seseorang itu tidak seharusnya mengangkat orang yang bercita-cita akan kedudukan.
...
Sila dapatkan naskhah Utusan Malaysia hari ini.

No comments: