Thursday, June 10, 2010

RMK-10 : KECEMERLANGAN GLOKAL

Posting Kedua - 11.55 pagi
10 idea utama

1. Memacu ekonomi domestik dengan kepekaaan persekitaran luar negara
2. Memanfaatkan dan menuas faktor kepelbagaian etnik sebagai satu elemen kejayaan di arena antarabangsa.
3. Mentransformasi negara ke arah pendapatan tinggi menerusi pengkhususan.
4. Menjayakan pertumbuhan diterajui oleh produktiviti dan inovasi.
5. Memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan unggul.
6. Memastikan peluang yang saksama dan melindungi golongan mudah terjejas.
7. Pertumbuhan bertumpu, pembangungan inklusif.
8. Menyokong perkongsian pintar yang efektif.
9. Menghargai khazanah alam sekitar.
10. Kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing.

Posting Asal - 11.45 pagi
PM, DS Najib Tun Razak membentangkan RMK10 di Dewan Rakyat jam 11.38 pagi. RMK10 menetapkan satu lagi mercu tanda bersejarah dalam usaha kerajaan melaksanakan misi penting ke arah menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi sebagaimana yang dihasratkan dalam Wawasan 2020.

No comments: