Tuesday, June 8, 2010

RMK10 2011-2015 MENUJU 2020

Posting Kedua - 6.40 petang

Apakah idea utama yang ingin dikemukakan oleh kerajaan dalam RMK10? Apakah ia sejajar dengan agenda utama kerajaan sekarang iaitu menjayakan Gagasan 1Malaysia? Bagi DIY kepentingan gagasan itu pasti diberi perhatian oleh kerajaan kerana sejak menerajui kerajaan DS Najib sentiasa menekankan usaha mengagih-agihkan kemakmuran kepada semua pihak mengikut Perlembagaan. Selain itu, usaha mentrasformasikan kerajaan untuk menjadi lebih dinamik, inovatif dan meningkatkan produktiviti pasti menjadi agenda utama RMK10.

Posting Asal - 6.17 petang

Perdana Menteri, Dato' Sri Najib Tun Razak akan membentangkan Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011-2015) pada 10 Jun ini di Dewan Rakyat. RMK10 amat penting kerana ia adalah fasa terakhir sebelum Malaysia menempoh 2020 iaitu menjadi sebuah negara maju.

No comments: