Monday, July 23, 2007

BAPA KEMERDEKAAN, BAPA MALAYSIA (1)Perdana Menteri Pertama, YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah seorang penulis terbilang. YTM Tunku menulis untuk keharmonian dan kesejahteraan Malaysia. Dalam tulisannya, YTM Tunku menegur dan menasihati kita. Untuk itu, saya akan memaparkan lontaran pemikiran YTM Tunku dalam artikelnya yang disiarkan dalam buku Challenging Times terbitan Pelanduk Publications untuk renungan kita bersama. Lontaran pemikiran itu adalah satu panduan kepada rakyat negara ini untuk terus bersatu-padu demi sebuah negara bernama MALAYSIA. Negaraku gagah gemilang.

UMNO must stay united (9 May 1983)

“I would like to see UMNO continue to give the lead with a good example to the other members of Barisan Nasional. They must avoid all costs cliques and grouping within the party.”


”Saya mahu melihat UMNO terus memimpin dengan memberikan teladan yang baik kepada ahli Barisan Nasional yang lain. Mereka perlu mengelakkan sepenuhnya kewujudan klik dan kumpulan di dalam parti.”

No comments: