Tuesday, April 15, 2008

BUKU LANSKAP MELAYU SEMASA


(Buku terbitan Berita Publishing Sdn Bhd)

Buku Lanskap Melayu Semasa adalah himpunan rencana yang disumbangkan oleh pengarang untuk ruangan Membentuk Taman di dalam Majalah Anjung Seri terbitan Berita Publishing Sdn Bhd.

Tujuan buku ini diterbitkan adalah kerana sambutan dan galakan kalangan pembaca agar semua rencana tersebut dihimpunkan bagi tujuan rujukan yang lengkap.

Buku ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Bahagian pertama bermula dengan kupasan tentang latar belakang dan unsur-unsur asas Lanskap Melayu dan seterusnya menjurus kepada beberapa penyesuaian yang dilakukan kepada Lanskap Melayu berdasarkan tuntutan semasa.

Bahagian kedua membincangkan tentang gaya hidup yang dikatakan memaksa banyak perkara mengikut keperluan semasa. Lanskap hari ini dilihat terpaksa mengalami perubahan demi perubahan untuk disesuaikan dengan keperluan hari ini. Oleh itu, beberapa contoh lanskap yang menarik di dalam buku ini boleh dijadikan panduan kepada sesiapa sahaja yang meminatinya.

Latar Belakang Penulis

Nama: Izudinshah Abd Wahab
Pekerjaan: Pensyarah di Univerisiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Kelulusan: Sarjana Muda Senibina (1997), USM Pulau Pinang
Sarjana Senibina Lanskap (2004), USM Pulau Pinang

Pengalaman:

Bertugas sebagai arkitek di Kuala Lumpur (1997)

Menjadi perunding dalam pembangunan Pelan Induk Lanskap Daerah Muar

Pembangunan lanskap di bawah kerajaan tempatan di sekitar Batu Pahat, Muar dan Kluang

Pembangunan kawasan-kawasan perumahan, pembangunan institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta pelaksanaan program kemahiran siswazah dalam bidang lanskap

Menulis artikel untuk majalah tempatan

Menulis kertas kerja ilmiah dalam bidang berkaitan

No comments: