Monday, November 19, 2007

PERTINGKATKAN SISTEM PENGHANTARAN


Datuk Dr Mat Yasir Ikhsan


Datuk Mohd Said Yusof


Agensi kerajaan perlu memastikan bahawa mereka bukan bertindak sebagai "agensi penghantar" dalam sistem penghantaran (delivery system) tetapi lebih daripada itu sejajar memperbaiki kehidupan rakyat.

Dua Ahli Parlimen Kerajaan hari ini mahu agensi-agensi terbabit bukan saja menjadi "penghantar" tetapi juga sebagai pembimbing, penasihat dan memantau segala perkhidmatan serta barangan yang diberikan. Umpamanya, agensi pertanian bukan setakat menghantar baja atau benih kepada petani tetapi membimbing mereka menggunakan baja atau benih dengan terbaik di samping memantau pencapaian mereka. Serentak itu, usaha memantau KPI agensi berkenaan ialah dengan melihat berapa ramai usahawan tani yang berjaya diwujudkan dalam tahun berkenaan.

Ahli Parlimen Jasin, Melaka, Datuk Mohd Said Yusof dan Ahli Parlimen Sabak Bernam, Selangor, Datuk Dr Mat Yasir Ikhsan melontarkan pandangan mereka dalam program Dari Parlimen terbitan RTM pagi ini. Program itu dikendalikan oleh Norazly Mohd Noh.

No comments: